Contact

Middeleeuws Genootschap Monnickendam
p/a Nieuwe Zijds Burgwal 48
1141 TG Monnickendam

Volledig programma of individuele acts.

Voor boekingen en info:
T 06 - 42 621 387
E Klik voor e-mail

Voor donaties en ondersteuning:
Rabobank 13.77.94.886

rabobank Kees Gutter Vervoer ons

 

Informatie over
het Middeleeuws Genootschap Monnickendam 

 

Geschiedenis
Meer informatie
Boekingen
Lid worden?

 

Geschiedenis
Hoewel de stadsfeesten van 2005 al weer ver achter ons liggen, zijn de herinneringen aan dat fantastische feestjaar nog krakend vers. Bij het nagenieten in 2005 vroegen we ons af of de geweldige sfeer en het enthousiasme en de grootschaligheid in het middeleeuwse weekend behouden konden blijven. De opgebouwde kennis van de geneeskunde en de ziekenzorg in de middeleeuwen en het pestthema mocht niet verloren gaan, vonden we. Zou het mogelijk zijn om dat regelmatig te laten herleven? Marten Horjus opperde toen de oprichting van een middeleeuws genootschap. Maar zou daar wel voldoende basis en draagkracht voor zijn? We waren er niet zeker van en het idee raakte in latente sferen.

Bij de organisatie van de pestoptocht naar Edam in juli 2007 bleek hoe het enthousiasme onder velen nog leefde. De deelname was overweldigend; de medewerking van vrijwilligers was snel geregeld. De afloop is bekend: de Edammers zelf en de bezoekers aan Edam van die dag waren vol lof. Het was een van de hoogtepunten van hun stadsfeesten

En de Monnickendammers? De tocht naar Edam was een geweldig leuke dag, zowel de wandeling naar als de "ziekenzorgmiddag" in Edam. Menigeen ging heerlijk op in zijn of haar rol. Ja, ze genoten. Met volle teugen. Het is een topdag geworden. En daarmee kwam het latente idee weer snel bovendrijven. Hoe hadden we kunnen twijfelen aan enthousiasme en draagkracht? Dat zat er al die tijd nog volop, 'n millimeter onder de oppervlakte.

Toen nog de daad bij het woord: actie dus! Er gingen uitnodigingen de deur uit naar een aantal prominente organisatoren en markante deelnemers van de stadsfeesten. Uit de grote opkomst bleek dat er een gezonde voedingsbodem aanwezig, met kwaliteit en continuïteit, voor de oprichting van het middeleeuws genootschap.
En zo geschiedde op 13 november 2007.

Nard Jansen en Marten Horjus

Voor de activiteiten vanaf dat moment zie het Jaarverslag 2008, het Jaarverslag 2009 en het Jaarverslag 2010.

Meer informatie

Het Middeleeuws Genootschap Monnickendam heeft zich verdiept in de geneeskunde van de Middeleeuwen. Die kennis wil het genootschap verbreiden. Daartoe zijn groepen gevormd die op een zo authentiek mogelijke wijze die kennis met u willen delen. De acts zijn daarom gebaseerd op authentieke en serieuze elementen, maar worden daarnaast op ook luchtige en ludieke manier gebracht en zijn vooral geënt op de interactie met het publiek. U krijgt zonder meer een indruk hoe het er in vroeger dagen toe ging. Vooral de dubieuze geneesheren waren in die tijd meestal op jaarmarkten en kermissen te vinden en sleten hun diensten en waren als tegenwoordige standwerkers. Dus laat u meeslepen en meevoeren en snuif de geuren van historische aroma's, proef de smaken van kruiden en papjes, hoor het gesteun en gekrijs van patiënten en laat u aan het denken zetten over de gewetenloze woekerwinsten van medische charlatans, wat een fenomeen van alle tijden is gebleken.

Op dit moment verschijnen we met de volgende acts op diverse evenementen:
- keisnijders
- piskijkers
- kwakzalvers
- barbiers (tandtrekken, oor uitspuiten)
- chirurgijn (klysma, bultsnijden, beenamputatie)
- vroed-/kruidenvrouwen (met een middeleeuwse bevalling)
- de pestuitbraak (met rattenvanger, pestdoctor, pestlijders, pestdragers, nonnen en de dood) en pestuitvaart
- een pelgrimsoptocht
- een groep leprozen met poppenvaan en non
- een zwervers/bedelaarsgroep met diverse markante personages (visverkoper, visroker, takkenman, kippenboer, etc.)
- een kaarsenmaker
- een kalligrafe
- een kookgroep
- het Appelparadijs (bewerking van middeleeuwse klucht 'Esbattement van den Appelboom')
- de Dodendans (Allerzielentocht)

Het Middeleeuws Genootschap Monnickendam maakt onderdeel uit van de Stichting Uit De Kunst in Monnickendam.

Voor een speciaal aan ons gewijd gedicht van de eermalige gemeentedichteres Annemiek Donkersloot  klik hier

MGM bij uw evenement

Organiseert u een evenement en denkt u dat het MGM daar een rol in kan of zou moeten hebben of wilt u meer algemene informatie over onze (genees)kunsten, informeert u dan bij de contactpersonen van het Middeleeuws Genootschap Monnickendam. Het MGM hanteert betaalbare tarieven voor onkostenvergoeding en stelt weinig eisen. Waarbij wel vermeld moet worden dat wij graag optredens verzorgen bij evenementen met een middeleeuws karakter of waarvan het thema gerelateerd is aan middeleeuwen en/of geneeskunde.
Onze voorkeur ligt vooral bij open evenementen (stadsfeesten) en minder bij besloten feesten, waar entree geheven wordt.

De telefoonnummers van de contactpersonen staan hier links van dit paperas vermeld. Of stel uw vraag via de contactpagina. Overigens zijn we ook blij als u een reactie achterlaat in ons gastenboek.

Lid worden?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor ons Genootschap. Dat zijn dan mensen die net als de leden van MGM er plezier in hebben om regelmatig een tijdreis te maken naar de midddeleeuwen rond 1355. Het zou leuk zijn als je met het al dan niet aanwezige acteertalent in de acts en rollen van het MGM past. Nóg leuker is als je een idee hebt voor een act of rol dat aan ons huidige programma iets nieuws toevoegt. Schroom niet om die wens of dat idee met ons te delen. Het Genootschap is een open gezelschap waar iedereen zijn of haar plek zeker zal vinden. Ennuh, je hoeft niet per se in Monnickendam te wonen om lid te worden.

Wel stellen we eisen aan deelname. We vragen je om historisch correcte kleding en attributen te gebruiken. Waar nodig hebben we mensen en materiaal om je daarbij te helpen. En we verwachten van je dat je als lid ook actief deelneemt. Dit betekent dat er geoefend wordt en dat als je afgesproken hebt om op een evenement aanwezig te zijn, dat je er dan ook bent. De organisaties aan wie we onze deelname hebben toegezegd, moeten er op kunnen rekenen, dat we ons aan de afspraken houden.

Wil je meer weten over deelname, bezoek dan ons eerstvolgende evenement en/of neem contact op met
Jan van Wijk (+31 299-652249) of
Marten Horjus (+31 06 8187 4222). 

Agenda

Bekijk hier de agenda >>

Foto's

Bekijk hier ons fotoalbum >>

Laatst toegevoegd:

Gastenboek

Bekijk hier de reacties >>